เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

PORTLAND COMMUNITY COLLEGE


Portland Community College เป็นวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในรัฐโอเรกอน ตั้งอยู่ในเมืองพอร์ทแลนด์ เป็นวิทยาลัยระดับ Top 3 และเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออริกอน และเป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนชั้นนำ Top 20 แห่งสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1961 เปิดสอนหลักสูตรอfaนุปริญญา Associate Degree (2-Year College) หลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate มากมาย เช่น Arts, Design, Business, Health Care, STEM และหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ ESL โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการเทียบโอนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Portland Community College มีวิทยาเขตขนาดใหญ่ 4 แห่ง ในเมืองพอร์ตแลนด์ ได้แก่ Cascade Campus, Rock Creek Campus, Southeast Campus และ Sylvania Campus และศูนย์ฝึกงานสำหรับหลักสูตรเฉพาะทางอีกมากมายกระจายทั่วเมือง Portlanยนd

ทำไมควรเลือกเรียน PORTLAND COMMUNITY COLLEGE

 • Portland Community College เป็นวิทยาลัยระดับ Top 3 และเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐออริกอน
 • วิทยาลัยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท อุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย เพื่อนักศึกษามีโอกาสได้ฝึกงาน และโอกาสการทำงานหลังเรียนจบ
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด
 • ทั้ง 4 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับการเรียน และการเดินทางสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ชุมชนที่เป็นมิตร และทันสมัย เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตและการศึกษา
 • มีนักศึกษาที่มาจากหลากหลายประเทศกว่า 60 สัญชาติทั่วโลก ได้รับการยอมรับสำหรับหลากหลายวัฒนธรรม ผู้เรียนจะไม่รู้สึกแตกต่าง แต่จะค่อยๆ ซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติ
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายให้เข้าร่วม นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสที่จะได้รู้จักเพื่อนมากมายด้วยสโมสรและกิจกรรมที่หลากหลายที่วิทยาลัย
 • มีศูนย์บริการนักศึกษาต่างชาติ ที่จะช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ ทุ่มเทเพื่อช่วยให้ค้นพบเส้นทางสู่ความสำเร็จ ทั้งในด้านวิชาการ และในอาชีพ
 • ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก เช่น Best in Oregon for Graduate’s Salaries, Second Nature Climate Leadership Award, LEED Platinum Construction และอื่นๆ อีกมากมาย

รางวัลการันตีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก

Best in Oregon for Graduate’s Salaries วารสารธุรกิจพอร์ตแลนด์ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันหลังมัธยมศึกษา 56 แห่งในออริกอน โดยอิงจากดัชนีชี้วัดของวิทยาลัยของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหรัฐอเมริกา PCC ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในแง่ของเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาโดยพิจารณาจากค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปี นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันเดียวในออริกอนที่สร้าง “รายการที่มีเกียรติ” สำหรับเงินเดือนบัณฑิตระดับสูง
Second Nature Climate Leadership Award PCC ได้มอบรางวัล PCC ด้วยรางวัล Second Nature Climate Leadership Award สำหรับวิทยาลัยสองปี เกียรติยศดังกล่าวถือเป็นการยกย่องความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าในด้านความยั่งยืน เนื่องจาก PCC ได้ลดการใช้พลังงานลง 65% ต่อตารางฟุตตั้งแต่ปี 2006
LEED Platinum Construction หรือ Leadership in Energy and Environmental Design เป็นโปรแกรมการรับรองอาคารสีเขียวที่ตระหนักถึงกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติในการสร้างอาคารที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ได้รับรางวัลจากสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา
Tree Campus USA ความคิดริเริ่ม PCC เป็นผู้รับความภาคภูมิใจของการแต่งตั้ง Arbor Day Foundation Tree Campus USA ซึ่งให้เกียรติวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีส่วนทำให้ป่าชุมชนมีสุขภาพที่ดี
Bee Campus USA เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 โครงการความยั่งยืนของ Rock Creek และ Bee Campus USA ได้ประกาศว่า Portland Community College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งที่ 4 ในประเทศที่ได้รับการรับรองว่าเป็นหน่วยงานในเครือของโครงการ Bee Campus USA ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับจุดแข็งด้านการศึกษา วิทยาเขตเพื่อประโยชน์ของแมลงผสมเกสร

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร Associate Degree คือโปรแกรมการเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของ Community College กับ University ในสหรัฐอเมริกา โดยที่นักเรียนใช้เวลา 2 ปีแรกเรียนที่ Community College และรับวุฒิ Associate’s Degree จากนั้นโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อปีที่ 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกาและรับวุฒิ Bachelor’s Degree ซึ่งโปรแกรมเรียนนี้จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียน 4 ปีเต็มที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาใน Community College จะไม่สูง สมัครเรียนเข้าง่ายกว่า มีโปรแกรมที่ช่วยเหลือนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีห้องเรียนที่มีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า และมีการดูแลนักเรียนที่เข้มข้นจริงจัง เพิ่มเกรดเฉลี่ยก่อนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
 • หลักสูตร Certificate (1,2-Year) คือหลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาเรียนเ 1 ปี การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร (Certificate) ในสาขาวิชานั้นๆ การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จะเน้นการปฏิบัติและทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานที่มีความเชี่ยวชาญ
 • หลักสูตร Less than 1-Year Certificate คือหลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 1 ปี การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร (Certificate) ในสาขาวิชานั้นๆ
 • หลักสูตร Career Pathway Certificate หลักสูตรวิชาชีพ เน้นทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อสำเร็จการศึกษา จะมีทักษะที่เพียบพร้อมต่อการทำงาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร University Transfer หลักสูตรที่เน้นเรียนวิชาในระดับชั้นปริญญาตรีปี 1 และ ปี 2 ให้ได้มากที่สุด เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อในระดับชั้นปี 3 และ ปี 4 ในมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้หลายคนอาจจะสับสนกับหลักสูตร Associate Degree ข้อแตกต่างคือ หลักสูตร Associate Degree จะได้เรียนในวิชาเฉพาะด้วย แต่หลักสูตร University Transfer จะได้เรียนเฉพาะวิชาพื้นฐาน เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา วรรกรรม เป็นต้น

ARTS, HUMANITIES, COMMUNICATION, AND DESIGN

Associate Degree (2-Year)

Certificate (2-Year)
Certificate (1-Year)
Less than 1-Year Certificate
Career Pathway Certificate
University Transfer

BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

Associate Degree (2-Year)
Certificate (1-Year)
Less than 1-Year Certificate
Career Pathway Certificate

CONSTRUCTION, MANUFACTURING TECH, AND TRANSPORTATION

Associate Degree (2-Year)
Certificate (2-Year)
Certificate (1-Year)
Less than 1-Year Certificate
Career Pathway Certificate

HEALTHCARE AND EMERGENCY PROFESSIONS

Associate Degree (2-Year)
Certificate (1-Year)
Less than 1-Year Certificate
Career Pathway Certificate
University Transfer

PUBLIC SERVICE, EDUCATION, AND SOCIAL SCIENCES

Associate Degree (2-Year)
Certificate (1-Year)
Less than 1-Year Certificate
Career Pathway Certificate
University Transfer

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATH (STEM)

Associate Degree (2-Year)
Certificate (1-Year)
Less than 1-Year Certificate
Career Pathway Certificate
University Transfer

PORTLAND COMMUNITY COLLEGE เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL PROGRAM ด้วย

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับทางวิทยาลัยก่อนได้ และหากคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์การรับเข้าเรียน ทางวิทยาลัยมีหลักสูตร ESL (English as a Second Language) ในวิทยาเขตทั้งสี่แห่ง โปรแกรม ESL มีการสอนภาษาอังกฤษ 8 Level ตั้งแต่ Level 1 สำหรับผู้เริ่มต้น จนถึง Level 8 สำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระดับวิทยาลัย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในการสมัคร

ราคาและโปรโมชั่น

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของ Portland Community College โดยเฉลี่ยจะถูกกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนประมาณ 50% -70% ซึ่งทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้สรุปรายการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการเข้าศึกษาของ Shoreline Community College ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน

รายการ ESOL classes Certificate & Associate Degree
Level 1 – 3 Level 1 – 8 1 ภาคการศึกษา (3 เดือน)  1 ปีการศึกษา (9 เดือน)
ค่าเล่าเรียน (Tuition) $2,592
(ประมาณ 88,120 บาท)
$8,424
(ประมาณ 286,400 บาท)
$3,096
(ประมาณ 105,200 บาท)
$9,290
(ประมาณ 315,860 บาท)

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียม หน่วยกิตละ $258 โดย 1 เทอม เรียนทั้งหมด 12 หน่วยกิต
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ค่าธรรมเนียมปรับปรุงอาคารและสถานที่ ค่าธรรมเนียมสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา เป็นต้น
 • ค่าห้องพักและค่าอาหารจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายจากหอพักที่นักศึกษาเลือกอยู่
 • ค่าใช้จ่ายอื่นโดยประมาณ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตประจำวันของนักศึกษา อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากไม่มีบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะ แต่นักศึกษา Shoreline Community College มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดบัตรโดยสาร

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

สิ่งอำนวยความสะดวกใน PORTLAND COMMUNITY COLLEGE

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

 • มียิมสำหรับบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล และกิจกรรมอื่นๆ ที่ CascadeRock Creek, และ Sylvania.
 • มีสตูดิโอสำหรับโยคะ เต้นรำ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ CascadeRock CreekSoutheast, และ Sylvania.
 • สนามฟุตบอล
  • มีสนามหญ้าธรรมชาติที่ Sylvania.
  • สนามหญ้าเทียมมีจำหน่ายที่ Rock Creek.
 • ห้องยกน้ำหนักและเครื่องยกน้ำหนัก มีจำหน่ายที่ CascadeRock CreekSoutheast, and Sylvania.
 • มีสระว่ายน้ำขนาด 25 หลาพร้อมสระลึกแยกต่างหากที่ Sylvania.
 • มีลู่วิ่งกว้าง 8 เลน ที่ Sylvania.
 • สนามเทนนิสกลางแจ้งหกคอร์ตให้บริการที่ Rock Creek.

ชมรมที่น่าสนใจ

ที่พักใน PORTLAND

PCC ไม่มีหอพักในมหาวิทยาลัย เป็นความรับผิดชอบของนักเรียนในการค้นหาที่อยู่อาศัยของตนเอง นักศึกษาต่างชาติใหม่จำนวนมากรอหาที่พักจนกว่าจะถึงสัปดาห์ปฐมนิเทศ เพราะห้องว่างในชั้นเรียนสามารถกำหนดได้ว่าวิทยาเขต PCC แห่งใดในสี่แห่งจะเป็นวิทยาเขตหลักของพวกเขา ทางเลือกบางอย่างที่นักศึกษาต่างชาติอาจต้องการพิจารณามีดังต่อไปนี้

ที่พักแบบโฮมสเตย์

PCC ทำงานร่วมกับ ANDEO International Homestays และ American Homestay Network เพื่อจัดหาที่พักประเภทโฮมสเตย์กับนักศึกษาต่างชาติ

ที่พักแบบอพาร์ทเม้นนักศึกษา

College Housing Northwest เป็นองค์กรการเคหะที่ไม่แสวงหาผลกำไรในพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ให้บริการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารอพาร์ตเมนต์ 7 แห่ง ทั้งหมดตั้งอยู่ในตัวเมืองพอร์ตแลนด์

ที่พักประเภทอื่นๆ

คำแนะนำสำหรับการหาที่พักอาศัยด้วยตนเองในสหรัฐอเมริกา

 • ขอแนะนำอย่างยิ่งให้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงสัญญาที่อยู่อาศัยอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงนามหรือทำสัญญาอย่างเป็นทางการใดๆ
 • โดยปกติจะต้องวางเงินมัดจำค่าที่พักอาศัย 1 เดือน หรือ 6 สัปดาห์ โดยเงินมัดจำส่วนนี้ จะถูกส่งคืนให้เมื่อย้ายออก หากทรัพย์สินยังคงอยู่ในสภาพเดียวกับเมื่อเริ่มเช่า
 • ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำ ค่าเคเบิล) มักจะคิดเพิ่มในที่พักส่วนตัว ดังนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เสมอเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
 • ระวังค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น การใช้ที่จอดรถ สถานที่ซักรีด และอพาร์ทเม้นบางแห่งอาจมีค่าเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย
 • ในฐานะนักเรียนต่างชาติ จะต้องแน่ใจว่าอพาร์ทเม้นที่เช่ามีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน เนื่องจากห้องพักบางแห่งไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้ ผู้เช่าต้องสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 705 N Killingsworth St, Portland, OR 97217 สหรัฐอเมริกา
Zip: 97217
Country: United States
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest