เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ University of Auckland เมืองโอ๊คแลนด์ เดอะเบสท์ ศึกษาต่อต่างประเทศ


University of Auckland เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมที่สุด และได้รับการจัดอันดับสูงสุดในนิวซีแลนด์ และติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 100 อันดับแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS อย่างต่อเนื่อง สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นในแี ค.ศ. 1883 มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ในด้านการลงทะเบียน โดยมีนักศึกษาประมาณ 40,000 คนในวิทยาเขตโอ๊คแลนด์ 5 แห่ง วิทยาเขตเมืองในย่านศูนย์กลางธุรกิจโอ๊คแลนด์ มีนักศึกษาและคณาจารย์จำนวนมาก มีทั้งหมดแปดคณะ รวมถึงโรงเรียนกฎหมายหนึ่งแห่ง และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องสามแห่ง

ผู้ที่จะสมัครเข้า University of Auckland ทุกคนจะต้องมีวุฒิการศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติจะต้องบรรลุวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศของตน การรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยยังกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าทางวิชาการและภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามวุฒิการศึกษาที่สมัคร บางหลักสูตรยังกำหนดผลการศึกษาไว้ล่วงหน้าในระดับปริญญาด้วย เพื่อรับประกันว่านักศึกษาที่เข้าเรียนจะต้องได้รับคะแนนอันดับและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเพิ่มเติม นักเรียนที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องแนบคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย University of Canterbury

 • การเรียนการสอนระดับโลกพร้อมด้วยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง
 • ความเป็นเลิศด้านการวิจัยจากผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยในภูมิภาคแปซิฟิค
 • มีสถาบันวิจัย Pacific Research Excellence ในวิทยาเขต
 • ศูนย์แปซิฟิกศึกษาแห่งเดียวในนิวซีแลนด์
 • ศูนย์วิจัย Mira Szászy – ศูนย์วิจัยเฉพาะของชาวเมารีและแปซิฟิกแห่งแรกในนิวซีแลนด์ในด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 • ทุนการศึกษามากมาย
 • เปิดรับสมัครในหลายรูปแบบ
 • เครือข่ายการสนับสนุนนักศึกษาที่แข็งแกร่งในแปซิฟิก รวมถึง Fale Pasifika ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและที่ปรึกษา
 • ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวารวมถึงกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคม
 • มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เลือกมากกว่า 30 หลักสูตร

Official Website: https://www.auckland.ac.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 34 Princes Street, Auckland CBD, Auckland
Zip: 1010
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest