MENU

เรียนและทำงานเป็นเชฟที่นิวซีแลนด์ กับสถาบัน Le Cordon Bleu New Zealand

17 เมษายน 2017 0 admin

Le Cordon Bleu New Zealand


Le Cordon Bleu New Zealand สถาบันสอนการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหารระดับโลก เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้ากับศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน เพื่อให้หลักสูตรทุกระดับสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

Website : www.lecordonbleu.com

สถานที่ตั้ง : 52 Cuba Street  Te Aro , Wellington ,  6011 New Zealand

จุดเด่นของสถาบัน 

 • สถาบันมีชื่อเสียงระดับ World Class
 • อาจารย์ผู้สอนผู้เป็นเชฟทำอาหารในโรงแรมหรือภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน
 • สถาบันมีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ นักเรียนจะสามารถมีงานทำที่ดี
 • อุปกรณ์ที่ใช้สอนมีความทันสมัย เครื่องใช้ต่างๆ ล้วนใช้เทคโนโลยี
 • นักศึกษาจะได้รับเทคนิคพิเศษจากสถาบันที่หาไม่ได้จากที่อื่น
 • มีวิทยาเขตทั่วโลกกว่า 21 ที่

“Special Promotion & Scholarship”

Promotion

Le Cordon Bleu New Zealand

Scholarship

 • ปริญญาตรีศิลปะการปรุงอาหารและธุรกิจ (Bachelor of Culinary Arts and Business)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • นักเรียนชาวต่างชาติที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป
  • คะแนน Academic IELTS โดยรวม 6.0 แต่ไม่ต่ำกว่า 5.5
  • ต้องไม่เป็นนักเรียนของ Le Cordon Bleu มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการศึกษา
 • ข้อตกลงระหว่างสถาบันกับผู้สมัคร
  • ผู้ที่ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรตามที่สถาบันกำหนดเพื่อสนับสนุนและเป็นตัวแทนหลักของ Le Cordon Bleu
  • ผู้สมัครจะได้รับส่วนลด 15% สำหรับค่าเรียนในปีที่สองและสามของการศึกษา
  • ทุนการศึกษาอาจถูกระงับหรือยกเลิกได้ถ้าไม่ได้ทำผลงานทางวิชาการที่น่าพอใจในแต่ละปีการศึกษา
  • ค่าเรียนจะไม่ถูกออกใบแจ้งหนี้จนกว่าจะได้รับการยอมรับและได้รับการประกาศให้ผู้รับทุนการศึกษา
  • ไม่ต้องเสียค่าสมัคร

 

Related posts:

เรียน IT และ Business ที่สถาบัน CTI บริสเบน จ่ายเพ...
Canterbury Technical Institute Canterbury...
University of Canterbury International College มหา...
เรียนสถาบันคุณภาพของนิวซีแลนด์กับ UCIC (Navitas) ...
COURSE เรียนภาษาอังกฤษที่ เมืองแบงกาลอร์ ประเทศอิน...
NIET OF BANGALORE NO.1 ENGLISH INSTITUTE IN BANGAL...
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การแนะแนวด้านภาษา และ ศ...
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การแนะแนวด้านภาษา และ ศ...

Comments

comments

Blog Feed