MENU

เรียนและทำงานเป็นเชฟที่นิวซีแลนด์ กับสถาบัน Le Cordon Bleu New Zealand

17 เมษายน 2017 0 admin

Le Cordon Bleu New Zealand


Le Cordon Bleu New Zealand สถาบันสอนการประกอบอาหาร การโรงแรม และการบริหารระดับโลก เป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดศาสตร์ด้านการประกอบอาหารและการโรงแรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เลอ กอร์ดอง เบลอ ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้ากับศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน เพื่อให้หลักสูตรทุกระดับสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับนานาชาติ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

Website : www.lecordonbleu.com

สถานที่ตั้ง : 52 Cuba Street  Te Aro , Wellington ,  6011 New Zealand

จุดเด่นของสถาบัน 

 • สถาบันมีชื่อเสียงระดับ World Class
 • อาจารย์ผู้สอนผู้เป็นเชฟทำอาหารในโรงแรมหรือภัตตาคารระดับโลกมายาวนาน
 • สถาบันมีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ นักเรียนจะสามารถมีงานทำที่ดี
 • อุปกรณ์ที่ใช้สอนมีความทันสมัย เครื่องใช้ต่างๆ ล้วนใช้เทคโนโลยี
 • นักศึกษาจะได้รับเทคนิคพิเศษจากสถาบันที่หาไม่ได้จากที่อื่น
 • มีวิทยาเขตทั่วโลกกว่า 21 ที่

“Special Promotion & Scholarship”

Promotion

Le Cordon Bleu New Zealand

Scholarship

 • ปริญญาตรีศิลปะการปรุงอาหารและธุรกิจ (Bachelor of Culinary Arts and Business)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • นักเรียนชาวต่างชาติที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป
  • คะแนน Academic IELTS โดยรวม 6.0 แต่ไม่ต่ำกว่า 5.5
  • ต้องไม่เป็นนักเรียนของ Le Cordon Bleu มาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการศึกษา
 • ข้อตกลงระหว่างสถาบันกับผู้สมัคร
  • ผู้ที่ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรตามที่สถาบันกำหนดเพื่อสนับสนุนและเป็นตัวแทนหลักของ Le Cordon Bleu
  • ผู้สมัครจะได้รับส่วนลด 15% สำหรับค่าเรียนในปีที่สองและสามของการศึกษา
  • ทุนการศึกษาอาจถูกระงับหรือยกเลิกได้ถ้าไม่ได้ทำผลงานทางวิชาการที่น่าพอใจในแต่ละปีการศึกษา
  • ค่าเรียนจะไม่ถูกออกใบแจ้งหนี้จนกว่าจะได้รับการยอมรับและได้รับการประกาศให้ผู้รับทุนการศึกษา
  • ไม่ต้องเสียค่าสมัคร

 

Related posts:

โรงเรียนมัธยม Darfield High School จากประเทศนิวซีแ...
Darfield High School โรงเรียนระดับมัธยมจากประเทศนิ...
ACHARYA INSTITUTE มหาวิทยาลัยประจำรัฐอัน 1 ของประ...
ACHARYA INSTITUTE BANGALORE UNIVERSITY AC...
เดอะเบสท์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สถาบัน TAFE Queens...
เดอะเบสท์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สถาบัน TAFE Queens...
ขอแสดงความยินดี น้องโอปอล ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศ อ...
ขอแสดงความยินดี น้องโอปอล ที่ได้ไปเรียนต่อประเทศ อ...

Comments

comments

Blog Feed