เรียนภาษาญี่ปุ่น

เรียนต่อญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น แบบคนญี่ปุ่น กับโรงเรียน Yono Gakuin Japanese Language School เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School มีประวัติยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1988 เป็นต้นมา โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติทุกคนได้หลอมรวมเข้ากับสังคมญี่ปุ่นและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงแค่สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงข้อมูลการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้ด้วย มาลองฝึกถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ …

เรียนต่อญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น แบบคนญี่ปุ่น กับโรงเรียน Yono Gakuin Japanese Language School เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »

เรียนต่อญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ โตเกียว กับสถาบัน ISI Japanese Language School เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อญี่ปุ่น ISI Japanese Language Schools เรียนต่อต่างประเทศ ISI Japanese Language Schools ก่อตั้งขึ้น ณ เมืองนากาโนะในปี 1992 ปัจจุบัน ISI มี 4 วิทยาเขตด้วยกัน 2 วิทยาเขตแห่งในโตเกียว (ทาคาดะโนะบาบะและอิเคบุคุโระ) หนึ่งวิทยาเขตที่เกียวโต และอีกหนึ่งวิทยาเขตที่ นากาโนะ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น มีร้านอาหาร ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย สัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ ในกรุงโตเกียว สำรวจอารยธรรมเก่าแก่ที่นาโกโนะ หรือใช้ชีวิตไปกับเมืองที่มีชื่อเสียงสำหรับการท่องเที่ยว …

เรียนต่อญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ โตเกียว กับสถาบัน ISI Japanese Language School เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »

Scroll to Top