เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: May 17, 2024 @ 11:29 am

COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE


Community Colleges of Spokane (CCS) เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Spokane รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 1963 มุ่งมั่นพัฒนาให้นักศึกษาให้ได้เข้าถึงการศึกษาต่อปีมากกว่า 30,000 คน โดยประกอบไปด้วยวิทยาเขต 2 แห่งคือ Spokane Community College (SCC) และ Spokane Falls Community College (SFCC) ซึ่งถือได้ว่า Community Colleges of Spokane เป็นสถาบันที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาและครบครัน พร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย และทุกความสามารถ

  • Spokane Community College (SCC) คือสถาบันการศึกษาที่ครบวงจรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ธุรกิจและอุตสาหกรรมในเมือง Eastern Washington และ Intermountain Northwest โดยทำการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาการโอนย้าย 2+2 University Transfer Credit ไปยังมหาวิทยาลัยสี่ปี และยังมีหลักสูตรปริญญาวิชาชีพ Career-Technical Degree และประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificate Programs มากกว่า 60 หลักสูตรในด้านการผลิต การขนส่ง สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ การต้อนรับ และการทำอาหาร ซึ่งแผนกวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Health & Science ของ SCC เป็นแผนกที่ใหญ่ที่สุดในทุกวิทยาลัยของวอชิงตัน โดยในปี 2012 – 2013 วิทยาลัยได้ขยายโปรแกรมการศึกษาให้ครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ เช่น GED, ESL และ High School Completion นอกจากนี้ SCC ยังมีศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงโครงการที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป และเปิดสอนวิทยาเขตย่อยอีกหลายแห่งใน Colville, Inchelium, Ione, Newport และ Republic, Wash เพื่อการเข้าถึงของการศึกษาให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในเมือง
  • Spokane Falls Community College (SFCC) เปิดทำการในปี 1976 มักรู้จักกันทั่วไปในชื่อ The Falls โดยทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ Associate of Arts และปริญญาการโอนย้ายวิทยาศาสตร์ Science Transfer Degree  เป็นศูนย์กลางของสาขาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง โดยมีหลักสูตรเกี่ยวกับโปรแกรมการละคร ดนตรี วิจิตรศิลป์ การถ่ายภาพ และการออกแบบกราฟิก รวมไปถึงหลักสูตรวิชาชีพด้านเทคนิคที่หลากหลายและไม่ซ้ำใคร เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยฟัง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด และผู้ช่วยกิจกรรมบำบัด

ทั้ง SCC และ SFCC มีโปรแกรมกีฬาระหว่างวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่งแข่งขันกันในเครือ the Northwest Athletic Association of Community Colleges East Region as the Community Colleges of Spokane Sasquatch (เรียกอีกอย่างว่าบิ๊กฟุต)  ได้แก่กีฬาฟุตบอล (ชาย/หญิง) ครอสคันทรี่ (ชาย/หญิง) วอลเลย์บอล (หญิง) บาสเก็ตบอล (ชาย/หญิง) ประเภทลู่และลาน (ชาย/หญิง) เทนนิส (ชาย/หญิง) กอล์ฟ (ชาย/หญิง) เบสบอล (ชาย) และซอฟต์บอล (หญิง)

ทำไมต้องเรียนต่อ COMMUNITY COLLEGE OF SPOKANE

 • หนึ่งเมืองสองวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย Spokane Community College (SCC) และ Spokane Falls Community College (SFCC) โดยแต่ละที่มีการสนับสนุนการศึกษาและบริการต่างๆ ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน ชั้นเรียนขนาดเล็ก ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น มีตัวเลือกให้เรียนแบบตัวต่อตัว หรือออนไลน์ และอื่นๆ
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 120+ หลักสูตร ทั้งระดับ Certificate, Associate Degree, และ Bachelor Degree
 • การศึกษาที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่สูง ผลสำรวจของวิทยาลัยพบว่าอัตราของผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาโอนย้าย Transfer Degrees ก่อนไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีโอกาสสำเร็จการศึกษาสูงถึง 74% มากกว่าคนที่เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้น ที่มีโอกาสสำเร็จการศึกษาเพียง 63%
 • สามารถเลือกตารางเรียนให้เหมาะสมกับตัวเองได้ ตารางเรียนแบบเดิมในเวลากลางวันอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน โดยประมาณ 80% ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับเรามักจะทำงานด้วยและเรียนไปด้วย ซึ่งหมายความว่าชั้นเรียนภาคค่ำเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ทำงานในตอนกลางวัน
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมกับสถานที่แตกต่างกันไป มีเครื่องมือต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาสำหรับนักศึกษ คณาจารย์ นักศึกษา และฝ่ายบริหาร มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการสอนและการเรียนรู้ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีหน้าที่ในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพลังทางปัญญา ด้วยการมีความกระตือรือล้น ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้มงวด
 • ความหลากหลาย ความเท่าเทียม การรับรู้ทั่วโลก พัฒนาความหลากหลาย ส่งเสริมความเท่าเทียม และเตรียมนักเรียนให้พร้อมใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงเสรีภาพในการพูด การแสดงออก ความคิด ตลอดจนสิทธิของนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
 • เคารพซึ่งกันและกันในความหลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าในคุณธรรมและจริยธรรมของทุกคนในการทำงาน
 • การเทียบโอน นักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรการโอนย้าย Academic Transfer Courses หรืออนุปริญญา Associate Degrees จะได้รับการเตรียมความพร้อมให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในขณะที่พวกเขาย้ายหลักสูตร เพื่อให้พวกเขาก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปในแผนการศึกษา
 • ความพร้อมของวิทยาลัย โปรแกรมความพร้อมของวิทยาลัย College Readiness programs ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว และในด้านวิชาชีพ ให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
 • ความสำเร็จของนักศึกษา นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการประสบความสำเร็จผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางวิชาการ และทางวิชาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาเขตของเราทั้งสองแห่ง Spokane Community College (SCC) และ Spokane Falls Community College (SFCC) เปิดสอนหลักสูตรมีคุณภาพสูง ได้มาตราฐาน ดังนี้

2+2 TRANSFER PROGRAMS

หลักสูตร 2+2 Transfer Programs คือหลักสูตรอนุปริญญาตรี Associate Degree ระยะเวลาเรียนเพียงแค่ 2 ปี จากนั้นสามารถโอนย้ายไปเรียนยังมหาลัยในเครือข่ายที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางสถาบันได้อย่างง่ายดาย เช่น Eastern Washington University, Gonzaga University, Northern Arizona University, University of Idaho, Washington State University, Western Washington University, and Whitworth University นอกจากนี้นักศึกษาต่างชาติยังสามารถโอนย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เช่น University of Washington, Penn State, Stanford, Rutgers, University of California–Berkeley และ New York University

INTERNATIONAL HIGH SCHOOL COMPLETION PROGRAM

หลักสูตร International High School Completion คือหลักสูตรอนุปริญญาตรี Associate Degree เช่นเดียวกัน แต่จะได้รับเครดิตและประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมปลาย High School Diploma ในเวลาเดียวกันเมื่อสำเร็จหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรนี้ ไม่ต้องเรียนจบมัธยมปลาย ไม่ต้องสอบ GED ก็สามารถเข้าเรียนได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน

แนะนำทางลัดเรียนจบ ป.ตรี ก่อนอายุ 20 กับโครงการ INTERNATIONAL HIGH SCHOOL COMPLETION | สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี ไม่ใช้ GED ไม่ต้องจบ ม.ปลาย | วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ อยากประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เรียนจบเร็ว พร้อมทำงาน ต้องไม่พลาดโครงการนี้

สาขาวิชาที่เปิดสอน

SPOKANE COMMUNITY COLLEGE

CULTURE, ARTS AND IDEAS

BUSINESS AND OFFICE

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS (STEM)

PUBLIC SERVICES

HANDS-ON AND BUILDING TRADES

HEALTHCARE

THE NATURAL WORLD

FOOD AND PERSONAL SERVICES

SPOKANE FALLS COMMUNITY COLLEGE

BUSINESS

EDUCATION, SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCE

HEALTH

HUMANITIES: THOUGHT & EXPRESSION

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, AND MATHEMATICS (STEM)

VISUAL, PERFORMING & APPLIED ARTS

ราคาและโปรโมชั่น

SPOKANE COMMUNITY COLLEGE

รายการ ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ปี (3 เทอม)
ค่าเล่าเรียน $9,117.72
ค่าธรรมเนียม $521.70
ค่าประกันสุขภาพ $1,057
ค่าหนังสือ $600
รวม $11,296.42

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

กิจกรรมต่างๆของชีวิตนักศึกษาของที่นี้จะได้ค้นพบกับแหล่งข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และนันทนาการที่หลากหลาย เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับเพื่อนนอกชั้นเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการ

 • ท้องฟ้าจำลอง – ห้องโดมทรงกระบอกของท้องฟ้าจำลองเป็นจุดเด่นของวิทยาเขต Spokane Falls Community College ที่สวยงาม ท้องฟ้าจำลองดิจิทัลอันล้ำสมัยของเราได้รับการออกแบบให้เป็นห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อศึกษาความลับของจักรวาลเพื่อนักศึกษาทุกคน
 • หอศิลป์วิจิตรศิลป์ – The SFCC Fine Arts Gallery เป็นแกลเลอรีเพื่อการศึกษาซึ่งมีผลงานของศิลปินระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทำการจัดแสดงสื่อศิลปะหลากหลายประเภท ได้แก่ ภาพวาด ภาพพิมพ์ เซรามิก ประติมากรรม ภาพวิดีโอ และการแสดงต่างๆ
 • โรงดนตรี – อาคารดนตรีมีหอประชุม 613 ที่นั่งที่สามารถจัดคอนเสิร์ตตอนเย็นโดยกลุ่ม SFCC College เพลิดเพลินกับการฟังการแสดงจากวง Community Band, Community Orchestra, Jazz Ensemble, Jazz Combos, Choral Music และ Commercial Music Groups ในยามเย็นอันน่าหลงใหล.
 • ห้องสมุด -เรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด รับความช่วยเหลือในการค้นคว้าเกี่ยวกับการศึกษาหรือเพียงแค่หาที่เงียบๆ เพื่ออ่านหนังสือ
 • สโมสรและคลับ – คุณสามารถมีส่วนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆที่มีความสนใจด้านเดียวกับคุณ นอกชั้นเรียนได้ เพื่อให้คุณได้สนุกและได้เข้าร่วมในสิ่งที่คุณสนใจ
 • ศูนย์สนับสนุนด้านไอที – บทความและแหล่งข้อมูลสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเขตและวิธีขอความช่วยเหลือด้านไอที
 • ศูนย์อาชีพและการโอนย้าย –  เรามีแหล่งข้อมูลที่จะช่วยคุณหางาน ค้นหาอาชีพที่เหมาะสม ฝึกทักษะการหางาน และอื่นๆ
 • กวดวิชา – กวดวิชาฟรีและมีแหล่งข้อมูลการเรียนรู้อื่น ๆ มีให้สำหรับนักเรียน SFCC

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

 • กีฬาทางน้ำ – สระว่ายน้ำที่ Spokane Community College (SCC) เปิดให้บริการสำหรับกีฬาทางน้ำต่างๆ อีกทั้งให้นักศึกษา Community Colleges of Spokane และผู้ที่เป็นสมาชิก แวะเวียนมาในช่วงเปิดสอนว่ายน้ำ หรือสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฟิตเนสทางน้ำได้
 • สนามกีฬา – ทั้ง Spokane Falls Community College (SFCC) และ Spokane Community College (SCC) มีเส้นทางกลางแจ้งสำหรับออกกำลังกาย รวมถึงมีสนามฟุตบอลกลางแจ้ง สนามเทนนิส สนามเบสบอล และสนามซอฟต์บอลอีกด้วย
 • ศูนย์ออกกำลังกาย – The Walter S. Johnson Sports Center ที่ Spokane Community College (SCC) และ the Student Athletic Center ที่ Spokane Falls Community College (SFCC) เป็นศูนย์ออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

 • อาคารสมาพันธ์นักศึกษา – เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมของนักศึกษาของ Spokane Falls Community College (SFCC) ตั้งอยู่ใจกลางของวิทยาเขต SFCC หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและกิจกรรมของนักศึกษาในวิทยาเขต SFCC
 • เบเกอรี่ – เรามีร้านเบเกอรี่บริการเต็มรูปแบบที่ดำเนินการโดยนักศึกษาในโปรแกรม Professional Baking ของเรา ขายเค้ก ขนมอบ คุกกี้ ขนมปัง และเอสเพรสโซ คุณสามารถแวะมาเพื่อสั่งซื้อแบบพิเศษได้ด้วยตัวเอง เบเกอรี่ตั้งอยู่ที่ ​Spokane Community College
 • คาเฟ่ – บริการด้านอาหารของ Spokane Falls Community College ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้คุณได้รับประทานอาหารอร่อย ๆ ทานได้ง่าย ๆ สะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเรียน ทำงาน หรือเข้าร่วมคลับ ซึ่ง The Falls Café ตั้งอยู่ในอาคารสมาพันธ์นักศึกษา
 • ร้านเสริมสวย -เป็นร้านเสริมสวยในหลักสูตรการเรียนเครื่องสำอาง ด้านความงาม และการทำเล็บของ Spokane Community College (SCC) บริการทั้งหมดดำเนินการโดยนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับใบอนุญาต
 • คลินิกสุขภาพนักศึกษา – นักศึกษาของเราทุกคนสามารถใช้บริการด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ฟรีผ่าน Student Health Clinic ที่ Community Colleges of Spokane (CCS) สอบถามรายละเอียดโทร 509-533-8611
 • ซ่อมรถยนต์ – บริการซ่อมยานยนต์ของCommunity Colleges of Spokane (CCS)  ให้บริการเฉพาะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เท่านั้น การซ่อมแซมโดยทั่วไปไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ยกเว้นชิ้นส่วนที่มีราคาเพิ่มเติม
 • ความปลอดภัย – วิทยาเขตของเราปลอดภัยและเป็นมิตรด้วยการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีแผนการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน และการดำเนินงานบริการของที่สูญหายและพบในวิทยาเขต (ของหายและพบจะยึดเฉพาะสิ่งของมีค่าและบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น) สำนักงานความปลอดภัยวิทยาเขตดูแลสามด้านต่อไปนี้ ความปลอดภัย การจัดการเหตุฉุกเฉิน และบริการที่จอดรถ

ที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบอเมริกัน

ทาง SCC และ SFCC มีที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเรียนต่อและต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชุมชนอเมริกัน โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับนักศึกษารายบุคคล นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบอเมริกันแล้ว ยังได้เรียนภาษาอังกฤษ และฝึกงานทักษะได้ตลอดเวลา โดยทางโฮสต์จะมีกิจกรรมเพื่อปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเป็นครั้งคราว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ ซึ่งทุกคนมีความเท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและกัน และไม่มีใครกดดันให้ใครยอมรับวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่แตกต่าง

 • ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ตั้งแต่เดินทางมาถึง โดยครอบครัวโฮมสเตย์จะไปรับนักศึกษาที่สนามบินสโปแคน (GEG) หากนักศึกษาเดินทางมาถึงหลังเวลา 21:00 น. นักศึกษาจะต้องเข้าพักในโรงแรมก่อน และเมื่อถึงวันถัดไปทางครอบครัวโอมสเตย์จะเดินทางไปรับด้วยตนเอง (หากนักศึกษาอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องเดินทางมาถึงก่อนเวลา 21:00 น. เท่านั้น)
 • นักศึกษาจะได้พักอาศัยในบ้านที่สะอาด สะดวก สบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน สถานที่เงียบสงบสำหรับทำการบ้าน มีครองใช้ที่จำเป็น และทุกครอบครัวจะเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา และนักศึกษาก็ควรจะเค้ารพความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านด้วยเช่นกัน
 • มีบริการอินเทอร์เน็ตในโฮมสเตย์ และในวิทยาลัยโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม
 • สามารถเลือกได้ให้เตรียมอาหารให้ด้วย ซึ่งอาหารทุกมื้อ เป็นอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ รวมถึงของว่างด้วย แต่โดยปกติแล้ว ทางโฮสต์จะไม่เปลี่ยนรูปแบบการปรุงอาหาร แต่นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นได้ และทางโฮสต์ยินดีที่จะยอมรับความคิดเห็นและปรับปรุงสูตรอาหารให้รับประทานง่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น ที่สำคัญ หากไม่มีแผนรับประทานอาหารเย็น ควรแจ้งกับทางโฮสต์ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งนักศึกษาบางคนอาจไม่ได้เลือกรวมบริการอาหาร เนื่องจากไม่สะดวกในการรับประทานอาหารทุกมื้อ ซึ่งหากไม่เลือกรวมบริการอาหาร นักศึกษาสามารถใช้ห้องครัว และที่เก็บอาหารของทางบ้านได้ และทางโฮสต์จะแนะนำการใช้ห้องครัวในแต่ละบ้านด้วยตนเอง
 • มีบริการทำความสะอาดด้วย แต่นักศึกษาควรดูแลความสะอาดภายในห้องพัก และส่วนรวมด้วยเช่นเดียวกัน หรืออาจให้ความช่วยเหลือในการทำความสะอาดทั่วไปเป็นครั้งคราวเพื่อสร้างความประทับใจให้ทั้งสองฝ่าย
 • ทางครอบครัวมีกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาบ่อยครั้ง และทุกครั้งทางครอบครัวจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางครอบครัว แต่หากกิจกรรมไหน ครอบครัวไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ นักศึกษาอาจปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • ครอบครัวโฮมสเตย์ทุกหลังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงเส้นทางรถประจำทางได้อย่างปลอดภัย ซึ่งให้บริการเกือบทุกวันในสัปดาห์ รวมทั้งในช่วงเย็น ครอบครัวโฮมสเตย์ไม่ได้ให้บริการรับส่งไปวิทยาลัยทุกวัน แต่จะช่วยให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับระบบรถโดยสารประจำทาง เรียนรู้วิธีเดินทางจากบ้านไปวิทยาลัย การเดินทางโดยรถบัสส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 30 – 50 นาทีจากป้ายรถเมล์จนกว่าจะถึง SCC หรือ SFCC
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 501 N Riverpoint Blvd, Spokane, WA 99202 สหรัฐอเมริกา
Zip: 99202
Country: United States
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

Spanish Language - ภาษาสเปน
On Campus
Online

เรียนต่อสเปน สถาบันสอนภาษาสเปนชั้นนำคุณภาพสู...

เรียนต่อสเปน สถาบันสอนภาษาสเปนชั้นนำคุณภาพสูงและมีประสบการณ์ยาวนาน TLCdénia เมืองอาลีคานเต ...
เรียนต่อสเปน สถาบันสอนภาษาสเปนชั้นนำคุณภาพสูงและมีประสบการณ์ยาวนาน TLCdénia เมืองอาลีคานเต้ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างป ...
Webmaster Thebest
เรียนต่อเยอรมัน Schiller International University เรียนต่อต่างประเทศ
Business - บริหารธุรกิจ
On Campus
Online

เรียนต่อเยอรมัน Schiller International Unive...

เรียนต่อเยอรมัน Schiller International University Community มีหลากหลายวิทยาเขต เดอะเบสท์ เ ...
เรียนต่อเยอรมัน Schiller International University Community มีหลากหลายวิทยาเขต เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Schille ...
Webmaster Thebest
Business - บริหารธุรกิจ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนธุรกิจ การออกแบบ...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนธุรกิจ ออกแบบอาคารและการก่อสร้างโยธา Reach community college เ ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนธุรกิจ ออกแบบอาคารและการก่อสร้างโยธา Reach community college เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเ ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest