Your search results

Overview

 • Updated On:
 • September 9, 2022

รายละเอียดสถาบัน

SHORELINE COMMUNITY COLLEGE


Shoreline Community College เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่ทางชายฝั่ง Salish อยู่ห่างจากเมือง Seattle ไปทางเหนือเพียง 10 ไมล์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิทยาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐวอชิงตันโดยก่อตั้งเมื่อปี 1964 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านประกาศนียบัตร Certificate และอนุปริญญา Associate Degree มากกว่า 100 หลักสูตร  ที่ทำให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาตนเองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทำงาน นอกจากที่นี้ยังมีหลักสูตรที่เหมาะกับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาได้อย่างง่ายอีกด้วย เหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่างทุ่มเทความตั้งใจเพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ Shoreline Community College ได้รับการรับรองจาก Northwest Commission on Colleges and Universities ว่าเป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ตามที่ระบุไว้ได้

Shoreline Community College เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนระดับท็อป 20 ของสหรัฐอเมริกา จาก 1,462 วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ ในด้านจำนวนนักศึกษานานาชาติที่เรียนที่วิทยาลัย (IIE, 2019) วิทยาลัยได้รับการยกย่องในฐานะ 1 ใน 3 วิทยาลัยชุมชนระดับชั้นนำของรัฐ Washington (Niche, 2019) อีกทั้งยังได้รับรางวัล Paul Simon ในด้านความเป็นผู้นำในการสร้างความเป็นสากลของวิทยาเขต นอกจากนี้นักศึกษาของ Shoreline ยังได้รับทุนการศึกษานานาชาติ Benjamin A. Gilman เพื่อการเรียนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเลือกเรียน SHORELINE COMMUNITY COLLEGE

 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่และมีแนวคิดก้าวหน้า คณาจารย์ทุกท่านมีความเอาใจใส่ในความสำเร็จด้านการเรียนของนักศึกษาทุกคน
 • อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์อยู่ที่ 18:1 ซึ่งจะช่วยให้ชั้นเรียนมีขนาดเล็กเพียงพอสำหรับคณาจารย์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน
 • ค่าใช้จ่ายไม่สูง ค่าเล่าเรียนประมาณ $10,689 ต่อปี (ประมาณ 340,300 บาท)  ซึ่งถูกกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน 50 – 70
 • มีหลักสูตร 2+2 University Transfer Program และได้รับการสนับสนุนจากทางวิทยาลัยในการช่วยเหลือการเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม
 • มีหลักสูตร International High School Completion เป็นหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตร Associate Degree และมัธยมปลาย High School Diploma ในเวลาเดียวกัน โดยใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 2 ปี ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดสอนเฉพาะรัฐวอชิงตันเท่านั้น
 • มีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ESL สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยได้กำหนด
 • การเรียนการสอนได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจระดับโลกแห่งอนาคต คณะกรรมการของวิทยาลัยจะยึดความสำเร็จของนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในทุกการดำเนินงานของวิทยาลัย
 • มีกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียน โดยมีกิจกรรมนอกหลักสูตรและโอกาสการทำงานในวิทยาเขตที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเอง ยกตัวอย่างเช่นการทำงานในฝ่ายปกครองนักศึกษาหรือในฐานะอาจารย์กวดวิชาหรือพี่เลี้ยงนักศึกษา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร 2+2 UNIVERSITY TRANSFER PROGRAM (หลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี + ปริญญาตรี 2 ปี)

หลักสูตร 2 + 2 University Transfer Program คือโปรแกรมการเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของ Community College กับ University ในสหรัฐอเมริกา โดยที่นักเรียนใช้เวลา 2 ปีแรกเรียนที่ Community College และรับวุฒิ Associate’s Degree จากนั้นโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อปีที่ 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัยที่อเมริกาและรับวุฒิ Bachelor’s Degree ซึ่งโปรแกรมเรียนนี้จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเรียน 4 ปีเต็มที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากค่าธรรมเนียมการศึกษาใน Community College จะไม่สูง สมัครเรียนเข้าง่ายกว่า มีโปรแกรมที่ช่วยเหลือนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ มีห้องเรียนที่มีจำนวนผู้เรียนน้อยกว่า และมีการดูแลนักเรียนที่เข้มข้นจริงจัง เพิ่มเกรดเฉลี่ยก่อนเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการศึกษา 2+2 University Transfer Program

หลักสูตร INTERNATIONAL HIGH SCHOOL COMPLETION (หลักเรียนอนุปริญญา ได้วุฒิมัธยมปลายด้วย)

หลักสูตร International High School Completion เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในอเมริการวดเร็วขึ้น โดยระบบการศึกษาในรัฐวอชิงตัน นักเรียนมัธยมปลายที่มีคุณสมบัติ และมีความรับผิดชอบ สามารถข้ามการเรียนในระดับมัธยมปลาย 2 ปีสุดท้ายใน Grade 10 – 11 (หรือนักเรียนไทยต้องเรียนจบ ม.3 ขึ้นไป) เมื่อเข้าเรียนโปรแกรมนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนต่อในวุฒิอนุปริญญา หรือที่เรียกว่า Associate Degree (หรือหลักสูตร 2+2 Transfer Program) ในสาขาที่ตนเองต้องการเรียนต่อ โดยในขณะที่เรียนวิชาของ Associate Degree ก็จะได้รับหน่วยกิตของหลักสูตรมัธยมปลายของรัฐวอชิงตันด้วย หรือทำความเข้าใจง่ายๆ คือ เรียน 1 วิชา แต่ได้รับเครดิต 2 วิชา ทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิการศึกษา คือ อนุปริญญา (Associate Degree) ควบคู่ไปกับหลักสูตรมัธยมปลาย (High School Program) ที่ออกให้โดยออกให้โดยรัฐ Washington State ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อสมัครเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในอเมริกาอีกแค่ 2 ปี ในปีที่ 3 – 4 ปี ซึ่งจะช่วยให้เรียนจบปริญญาตรีได้ในอายุ 20 ปี

แนะนำทางลัดเรียนจบ ป.ตรี ก่อนอายุ 20 กับโครงการ INTERNATIONAL HIGH SCHOOL COMPLETION | สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี ไม่ใช้ GED ไม่ต้องจบ ม.ปลาย | วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ อยากประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เรียนจบเร็ว พร้อมทำงาน ต้องไม่พลาดโครงการนี้


สาขาวิชาที่เปิดสอน

ARTS & COMMUNICATION 

BUSINESS

HEALTH & MEDICAL

STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING & MATH)

SOCIAL SCIENCES & EDUCATION

SHORELINE COMMUNITY COLLEGE เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ COLLEGE READINESS & ESL ด้วย

สถาบัน Shoreline Community College เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (English for Second Language: ESL) ซึ่งมีระดับการศึกษาทั้งหมด 6 Level เปิดชั้นเรียนทั้งกลางวัน และชั้นเรียนกลางคืน โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือคะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางวิทยาลัยกำหนด

ราคาและโปรโมชั่น

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของ Shoreline Community College โดยเฉลี่ยจะถูกกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนประมาณ 50% -70% ซึ่งทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดย ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ได้สรุปรายการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการเข้าศึกษาของ Shoreline Community College ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน

รายการ 1 เทอมการศึกษา (3 เดือน) 1 ปีการศึกษา (9 เดือน)
ค่าเล่าเรียน  $3,218  $9,654
ค่าธรรมเนียม $225 $675
ค่าหนังสือ (โดยประมาณ) $120 $360
รวม $3,563
(ประมาณ 114,000 บาท)
$10,689
(ประมาณ 342,000 บาท)

ค่าครองชีพโดยประมาณ

รายการ 1 เทอมการศึกษา (3 เดือน) 1 ปีการศึกษา (9 เดือน)
ค่าที่พักพร้อมอาหาร $2,550 – $3,075 $7,650 – $9,225
ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ $337 $1,011
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  $450 $1,350
รวม $3,337
(ประมาณ 106,700 บาท)
$10,011
(ประมาณ 320,300 บาท)

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ค่าธรรมเนียมปรับปรุงอาคารและสถานที่ ค่าธรรมเนียมสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา เป็นต้น
 • ค่าห้องพักและค่าอาหารจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายจากหอพักที่นักศึกษาเลือกอยู่
 • ค่าใช้จ่ายอื่นโดยประมาณ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตประจำวันของนักศึกษา อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากไม่มีบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะ แต่นักศึกษา Shoreline Community College มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดบัตรโดยสาร

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

Shoreline Community College ตั้งอยู่ในวิทยาเขตขนาด 83 เอเคอร์อันเงียบสงบและเขียวชอุ่ม ห่างจากเมือง Seattle ไปทางตอนเหนือเพียง 2 กิโลเมตร เมือง Seattle ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทมากมาย เช่น Microsoft, Amazon และ Starbucks ซึ่งศิษย์เก่าของ Shoreline มักจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์การทำงานที่บริษัทเหล่านี้หลังจากสำเร็จการศึกษาผ่านทางโครงการ Optional Practical Training (OPT) รวมถึงมีสถานที่และกิจกรรมอันหลากหลายมากมายให้นักศึกษาได้เพลิดเพลิน อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติและชายหาด

Shoreline Community College ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในชุมชนของวิทยาลัยอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยจึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ปลอดภัย, มีความสุขและสะดวกสบายทั้งในและนอกวิทยาเขต แผนกความปลอดภัยและบริการรักษาความปลอดภัยจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนของวิทยาลัยเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำหน้าที่ในวิทยาเขตตลอดทั้งวันทุกวัน
 • เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและตรวจตราในวิทยาเขต
 • การตรวจสอบอุปกรณ์, อาคารและระบบต่างๆประจำวัน
 • กิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
 • การดูแลที่จอดรถในวิทยาเขตและการอนุญาต
 • การรับมือกับอุบัติเหตุและการขอความช่วยเหลือ
 • การป้องกันอาชญากรรม
 • การลดความรุนแรง
 • ระบบแจ้งเหตุ
 • นโยบาย, ระเบียบขั้นตอน, การฝึกอบรมความรู้และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ข้อมูลการเดินทาง

Shoreline Community College ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซีแอตเทิลไปทางเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร ซึ่งสามารถใช้การเดินทางโดยรถประจำทาง ด้านหน้าวิทยาเขต มีป้ายจอดรถ หากต้องการวางแผนการเดินทาง โดยให้บริการตลอดทั้งวันโดยเฉลี่ยทุกครึ่งชั่วโมงจะมีสายรถให้บริการในวิทยาเขตดังนี้

  • Route 330  Lake City
  • Route 331  Shoreline Community College
  • Route 345  Northgate
  • Route 355  Downtown Express
  • Route 5  Downtown

คลิก เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง

การเดินทางจากสนามบินมาวิทยาลัย

 • โดยแท็กซี่ – มีแท็กซี่จำนวนเพียงพอต่อการเดินทางจากสนาามบินมายังวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ $50
 • โดยรถรับส่งด่วน – บริการรถยนต์ส่วนตัว รถตู้ และรถอื่นๆ ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shuttleexpress.com

CAMPUS LIFE ชีวิตในวิทยาลัย

นักศึกษาที่ Shoreline Community College จะได้รับโอกาสการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมในที่เอื้ออำนวย และเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก  บรรยากาศที่สวยงามและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีที่พักให้เลือกในราคาประหยัด และนการเดินทางไปมาระหว่างสถาบันกับที่พักยังสะดวกสะบาย

 • กิจกรรมต่างๆในวิทยาเขต กิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยจะทำให้มีโอกาสมีส่วนร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและการผลิตภาพยนตร์สารคดี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ ผู้บริหารของบริษัทชั้นนำ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษค่อยมาให้ความรู้กับทางวิทยาลัยของเรา เช่น มูลนิธิ Bill & Melinda Gates, Monsanto, Oxfam, ศาลฎีกาของรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กองทัพเรือ CARE สถานกงสุลญี่ปุ่น เม็กซิโก และแคนนาดา เป็นต้น
 • องค์การนักศึกษา มีสโมสรและองค์กรต่างๆ มากกว่า 40 แห่ง กลุ่มองค์การเหล่านี้สามารถนำนักศึกษาที่มีความสนใจคล้ายกันมาทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานอดิเรก วิชาการ วัฒนธรรม กีฬา และอื่นๆ
 • การสนับสนุนการเรียนรู้ เข้าถึงศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ 9 แห่ง เช่น งานบริการและศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ สนับสนุนให้บริการพิเศษหรือทำหน้าที่ผสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น ที่ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ และยังสามารถขอความช่วยเหลือจากคณาจารย์ หรือเหล่านักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับสูงกว่า ที่มีความสามารถในการตอบคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้มาช่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์เรียนรู้อื่นๆ เช่น
  • ชีววิทยาและเคมี
  • ซอฟต์แวร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์
  • บริการสำหรับผู้ทุพพลภาพ
  • ศูนย์การศึกษา ESL / ABE
  • ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ศูนย์ฟิสิกส์ / วิศวกรรม
  • ศูนย์กวดวิชา
  • ศูนย์ข้อมูลทหารผ่านศึก
  • สตูดิโอการเขียนและการเรียนรู้
  • อื่นๆ
 • ด้านกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาต่างๆ ของ Shoreline Community College มีด้วยกันอย่างหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ฟิตเนส ลู่วิ่ง สนามเทนนิส อีกทั้งที่วิทยาลัยของเรามีโรงยิมที่ประกอบไปด้วยสนามบาสเก็ตบอล ห้องยกน้ำหนัก โรงยิมภายในวิทยาลัย และห้องล็อกเกอร์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้โรงยิมยังเป็นที่ตั้งของแผนกพลศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ
 • ร้านหนังสือ ร้านหนังสือใน Shoreline Community College ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารบริหารและสมาพันธ์นักศึกษา  (PUB) ใกล้กับทางเข้าหลักของวิทยาลัย ซึ่งร้านหนังสือแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานที่สั่งซื้อหนังสือ เนื่องจากร้านหนังสือที่นี้มีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่เหมาะสมแก่นักเรียน พนักงาน และผู้มาเยี่ยมเยือน
 • ศูนย์อาหาร 
  • ตลาด Avanti – ตลาด Avanti ของ Shoreline Community College  ตั้งอยู่ในอาคารบริหารและสมาพันธ์นักศึกษา (PUB) ตลาดแห่งนี้มีอาหารเพื่อสุขภาพขายมากมาย สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีผลไม้สด ผักสลัด และแซนวิช รวมถึงอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารจานร้อนที่หลากหลาย
  • From Bean to Cup – ภายในล็อบบี้ของอาคารบริหารและสมาพันธ์นักศึกษา (PUB) มีจุดบริการเครื่องดื่มร้อน 3 แห่งที่มีตัวเลือกดื่มมากมาย ระหว่างทางเดินที่ง่ายเและรวดเร็ว เช่น กาแฟเอสเพรสโซ ช็อคโกแลตร้อน และชา
  • Food Truck – ตั้งอยู่นอกอาคารบริหารและสมาพันธ์นักศึกษา (PUB) เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมของตลาด Avanti ซึ่งรถขายอาหารต่างๆ จะหมุนเวียนเข้ามาให้บริการในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 น. – 14.00 น. เพื่อให้วิทยาลัยมีตัวเลือกอาหารที่หลากหลายมากขึ้น
 • ห้องสมุด ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นที่จะสอน สร้าง และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เป็นอิสระตลอดชีวิต
 • ที่พักนักศึกษา อพาร์ทเมนท์ใน Shoreline Community College มีความสะอาดและสะดวกสะบายต่อการใช้ชีวิต ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอาคารบริหารและสมาพันธ์นักศึกษา (PUB) มีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน มีห้องครัวขนาด ห้องนอนและห้องนั่งเล่นที่เป็นมาตรฐาน โดยค่าสาธารณูปโภคทั้งหมดรวมอยู่ในค่าที่พักรายเดือนแล้ว
 • โรงละคร โรงละครใน Shoreline Community College เป็นที่ตั้งในการผลิตละครและดนตรีออร์เคสตราของเล่านักศึกษา และคณาจารย์ มีความจุ 369
 • ความปลอดภัย เป้าหมายของวิทยาลัยคือการทำให้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของวิทยาลัยเป็นที่ปลอดภัยและเป็นมิตร เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้และทำงานในวิทยาลัยแห่งนี้ โดยจะมีการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความอุ่นใจสำหรับการอยู่อาศัยและการแสวงหาความรู้

STUDENT SUPPORT การสนับสนุกนักศึกษา

 • Academic Support & Tutoring การสนับสนุนทางวิชาการและการสอนพิเศษ เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว มีบริการห้องสมุด การให้คำปรึกษา ที่พักการเรียนรู้ และอื่นๆ
 • Career & Personal Support การสนับสนุนอาชีพและการสนับสนุนส่วนบุคคล เป็นบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและอาชีพฟรีสำหรับนักศึกษาทุกคน
 • E-Learning & Canvas support การสนับสนุนโปรแกรม เครื่องมือและการเรียนออนไลน์ โดยทางมหาลัยจะจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
 • Funding & Aid ความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา เป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน หนังสือ ค่าอาหารและค่าขนส่งผ่านบริการต่างๆของวิทยาลัย เช่น ศูนย์สวัสดิการ ทุนการศึกษา และความช่วยเหลือทางการเงิน
 • Gender Equity Center – ศูนย์ความเท่าเทียมทางเพศ เป็นศูนย์ที่สนับสนุนการแนะนำบริการทางสังคม โปรแกรมการศึกษา และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อลดอุปสรรค เพิ่มพลังให้นักศึกษา และส่งเสริมความสำเร็จทางวิชาการ
 • Multicultural Center – ศูนย์พหุวัฒนธรรม เป็นศูนย์มีบรรยากาศที่สะดวกสบายต่อนักศึกษาจากทุกเชื้อชาติสามารถเรียนและพบปะสังสรรค์กันได้ นอกจากนี้สามารถเข้าร่วมการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และรับการสนับสนุนและทรัพยากรส่วนตัวได้
 • Student Accessibility Services – งานบริการการเข้าถึงของนักศึกษา มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพสำหรับนักเรียนที่มีความพิการ นอกจากนี้ยังมีบริการการเข้าถึงของนักศึกษาอื่นๆ เช่นให้บริการที่พักสำหรับการเตรียมสอบ สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก เป็นต้น
Property Id : 31357
Address: 16101 Greenwood Ave N, Shoreline, WA 98133 สหรัฐอเมริกา
Zip: 98133
Country: United States
Open In Google Maps

Similar Listings

Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่ออเมริกา PIERCE COLLEGE รัฐวอชิงตัน T...

PIERCE COLLEGE Pierce College วิทยาลัยชุมชนในเมือง Pierce County รัฐวอชิงตัน ก่อตั้งขึ้นใน ...
PIERCE COLLEGE Pierce College วิทยาลัยชุมชนในเมือง Pierce County รัฐวอชิงตัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ได้รับการจัดอันดั ...
Webmaster Thebest
Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่ออเมริกา COMMUNITY COLLEGES OF SPOKAN...

COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE Community Colleges of Spokane (CCS) เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้ง ...
COMMUNITY COLLEGES OF SPOKANE Community Colleges of Spokane (CCS) เป็นวิทยาลัยชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมือง Spokane รัฐวอ ...
Webmaster Thebest
Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่ออเมริกา LAKE WASHINGTON INSTITUTE OF...

LAKE WASHINGTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY Lake Washington Institute of Technology (LWTech) เ ...
LAKE WASHINGTON INSTITUTE OF TECHNOLOGY Lake Washington Institute of Technology (LWTech) เป็นสถาบันเทคโนโลยีรัฐบาลใ ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest