เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ES Dubai ดูไบ

Mazaya Business Avenue - 36th Floor BB1 - Jumeirah Lakes Towers - Dubai,
Favorite
Your search results

Overview

 • Updated On:
 • September 27, 2022

รายละเอียดสถาบัน

เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ES Dubai ดูไบ


ES Dubai ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดูไบเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมอาระเบียนเข้ากับความทันสมัยของศตวรรษที่ 21 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป General English, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ Business English, หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS Preparation และหลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองของหน่วยงานระดับโลก ชั้นเรียนขนาดเล็ก อัตราส่วนนักเรียนต่อครูประมาณ 1:16 และมีนักเรียนจาก 65 สัญชาติทั่วโลก

จุดเด่นของสถาบัน ES Dubai

 • ดูไบเป็นเมืองที่พูดภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ – ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับธุรกิจ การศึกษา การค้า และการท่องเที่ยวในดูไบ ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเสมอ!
 •  มีมาตรฐานและคุณภาพสูง โรงเรียนสอนภาษาที่ดูไบi ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดคือ CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Languages ซึ่งเป็นกรอบอ้างอิงที่ใช้วัดทักษะทางภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • มีคุณภาพสูง ใช้เกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษแบบ CEFR มีความเป็นสากลและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
 • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย – ครูทุกคนที่สอน ES Dubai เป็นครูที่เป็นเจ้าของภาษา Native Speaker มีคุณสมบัติและประสบการณ์การสอนที่สูง ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์การสอนที่ทันสมมัย
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ES Dubai มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย เช่น ทริปท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับความสนุกสนาน โดยกิจกรรมจะมีให้เข้าร่วมตลอดทั้งหลักสูตร
 • มีนักเรียนมากกว่า 68 สัญชาติทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมให้มีความหลากหลาย และมีความเป็นสากล ทำให้นักเรียนยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • ติดตามความคืบหน้าและพัฒนาการ ทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการประเมินทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการประเมินทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคล โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าอย่างละเอียด และผู้เรียนสามารถปรับปรุงจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด
 • ช่วยวางแผนอนาคต หากต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรืออื่นๆ ทางสถาบันพร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาฟรี
 • บริการที่พักสำหรับนักเรียนโดยตรง Uninest Student Residences เป็นที่พักสำหรับนักเรียนที่ยอดเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องสำหรับอ่านหนังสือ ยิม สระว่ายน้ำ บริการซักรีด และพื้นที่ส่วนกลาง ที่นักเรียนสามารถพบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 • สายด่วนช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณและครอบครัวของคุณ – สายด่วนฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงของเราให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

Official Website: https://esdubai.com/th/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

GENERAL ENGLISH (ภาษาอังกฤษทั่วไป)

General Engllish หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เน้นทักษะ 4 ทักษะสำคัญ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

IELTS PREPARATION

IELTS Preparation หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS พัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบของการสอบคือ Writing, Speaking, Listening และ Reading เรียนรู้เทคนิคและแนวทางสำหรับการสอบ ปรับปรุงการอ่านและการเขียนให้ตรงจุด และมีการจำลองการสอบจริง เพื่อจะได้ฝึกทักษะและทำเวลาให้ทันการสอบ

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) เป็นการทดสอบสำหรับนักเรียนที่วางแผนเพื่อเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อกำหนดในการเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลก

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: B1 Intermediate Level และ C1 Advanced Level
 • วันเปิดเรียน: กรุณาติดต่อ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เพื่อเช็ควันเปิดเรียน
 • ระยะเวลาเรียน: สำหรับคอร์ส IELTs จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด สัปดาห์ ในการเรียนให้ครบทุกหัวข้อ
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

ENGLISH FOR BUSINESS

English for Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเชิงธุรกิจ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์สำหรับทั้งการทำงานในธุรกิจและการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เรียนรู้จากประสบการณ์นักบริหารธุรกิจ พัฒนาทักษะการอ่านและใช้คำศัพท์ทางธุรกิจ การสัมภาษณ์กับนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจะพัฒนาทักษะการฟัง เช่น การคาดคะเน การฟังข้อมูลเฉพาะ และการจดบันทึก

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: B2 Upper-Intermediate Level และ C1 Advanced Level
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors และมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

ENGLISH SPEAKING CLASS

English Speaking Class หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้คือเน้นให้มีความมั่นใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารพร้อมแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องการออกเสียง ช่วยให้มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ ยังมีการนำความรู้ และทักษะในห้องเรียนมาใช้จริงในทางปฏิบัติอีกด้วย

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

ENGLISH PRONUNCIATION CLASS

English Pronunciation Class หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีการออกเสียง การพูดผ่านชั้นเรียนที่มุ่งเน้นเรื่องการออกเสียงโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจและสามารถสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ยังมีวิดีโอเกม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียง เป็นบทเรียนเสริมให้ผู้เรียนด้วย

 • ระดับชั้นที่เปิดสอน: สมัครได้ทุกระดับ (A1 – C2)
 • วันเปิดเรียน: เริ่มเรียนทุกวันอาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน: สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 2 – 52 สัปดาห์
 • จำนวนบทเรียน: สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 15 และ 30 บทเรียน
 • จำนวนนักเรียนต่อชั้น: 10 คนต่อชั้นเรียน สูงสุด 18 คน
 • ครูผู้สอน: Native, Qualified Instructors
 • เวลาเรียน: สามารถเลือกได้ดังนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้)
  • 09.00 – 11.45 น. (พักเบรค 10.00-10.30)
  • 12.00 – 14.45 น. (พักเบรค 13.00-13.30)
  • 15.00 – 17.45 น. (พักเบรค 16.00-16.30)

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ที่ ES Dubai เข้าใจดีว่าที่พักมีความสำคัญมาก และทางสถาบันจะพยายามช่วยค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงบประมาณและสถานการณ์ส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการที่พักมืออาชีพเพื่อเสนอทางเลือกที่หลากหลายเพื่อจัดหาที่พักที่ตอบโจทย์กับผู้เรียน

UNINEST RESIDENCES

Uninest เป็นบริษัทจัดหาที่พักนักศึกษาอิสระที่ให้บริการที่พักที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในดูไบ ที่พักอยู่ห่างจาก Jumeirah Lake Towers เพียง 35 นาที ให้บริการห้องพักเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ซึ่งตกแต่งอย่างครบครันด้วยตู้เสื้อผ้า เตียง และโต๊ะทำงานแบบบิวท์อิน เน้นที่การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย สภาพแวดล้อมในการเรียน และพื้นที่ทางสังคมครบครัน และมีบริการรถรับส่งฟรีไปยัง ES Dubai ทุกวัน รวมทั้งบริการรับส่งฟรีไปยังสถานที่สำคัญในดูไบด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง ได้แก่:

 • เข้าฟิตเนสฟรี
 • ห้องอ่านหนังสือ คาเฟ่ และระเบียงดาดฟ้า
 • รปภ.24 ชม.พร้อมทีมนักศึกษาคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
 • สระว่ายน้ำ
 • สถานที่ซักรีด
 • หอพักแยกชาย/หญิง

SHARED APARTMENTS

ในดูไบ มีตัวเลือกที่พักมากมาย และราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง การแชร์อพาร์ตเมนต์กับนักเรียนคนอื่นเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการหาที่พักระยะยาวในราคาที่เอื้อมถึง สามารถจองห้องเดี่ยวหรือห้องเตียงแฝดในอพาร์ตเมนต์ที่ใช้ร่วมกันใน Jumeirah Lake Towers รวมถึงในพื้นที่ Dubai Marina ยอดนิยม ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียงเล็กน้อยและใกล้กับชายหาด

บริการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยม

 • การประเมินทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าเรียนทุกกหลักสูตรของทาง EC Dubai ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับก่อน ซึ่งสอบผ่านทางออนไลน์ เพื่อประเมินทักษะและความสามารถในการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อใช้กำหนดแผนการเรียนของแต่ละคน
 • การประเมินทักษะการพูด เพื่อช่วยประเมินการออกเสียงให้มีความคล่องแคล่วและมีความเป็นธรรมชาติ
 • INDIVIDUAL STUDENT REPORTS (ISRs) รายงาน ISRs จะวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเมื่อสิ้นสุดระดับการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อรายงานให้ทราบถึงจุดอ่อน และความพร้อมที่จะสามารถเลื่อนระดับได้ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงทัศนคติต่อการเรียน การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอีกด้วย
 • ES Dubai วัดความก้าวหน้าของนักเรียนในสามวิธี ดังนี้:
  • BI-WEEKLY PROGRESS TESTS การทดสอบความก้าวหน้ารายสองสัปดาห์ แบบทดสอบความคืบหน้านี้ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าประกอบด้วยการใช้ภาษา การใช้คำศัพท์ และบันทึกผลการทดสอบของนักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมแก่นักเรียน
  • MID-TERM TEST การทดสอบกลางภาคใช้เพื่อกำหนดความก้าวหน้า เน้นไวยากรณ์ การใช้ภาษา คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านและการเขียนโดยอิงจากเนื้อหาในหนังสือรายวิที่ได้เรียนไป อาจารย์ผู้สอนของเราบันทึกผลและจัดทำรายงานนักเรียนแต่ละคนก่อนสิ้นสุดสัปดาห์ทดสอบเพื่อมอบให้กับนักเรียน
  • END OF COURSE EXAM การสอบปลายภาคใช้เพื่อพิจารณาว่านักเรียนมีทักษะและความคล่องแคล่วในระดับปัจจุบันหรือไม่ เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้สอนว่านักเรียนพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับต่อไปหรือไม่ ข้อสอบเน้นไวยากรณ์ การใช้ภาษา คำศัพท์ การออกเสียง การอ่านและการเขียนตามเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเรียน รายงานนักเรียนแต่ละคนจะเสร็จสมบูรณ์และมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการโอนระดับหากประสบความสำเร็จ
Property Id : 29821
Address: Mazaya Business Avenue - 36th Floor BB1 - Jumeirah Lakes Towers - Dubai
Country: United Arab Emirates
Open In Google Maps

Similar Listings

English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบันสอนภาษา E...

เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบัน ENGLISH PATH เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ English Path ...
เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบัน ENGLISH PATH เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ English Path และวิทยาลัยอุดมศึกษา GBS ...
Webmaster Thebest
Business - บริหารธุรกิจ
On Campus

เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบัน Synergy ...

เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบัน Synergy University Dubai เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ ...
เรียนต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาบัน Synergy University Dubai เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Synergy University ประเทศ ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings