Your search results

Singapore

Singapore


เป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศมาเลเซีย ใช้เวลาบินจากรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง มีพื้นที่ขนาดประมาณเกาะภูเก็ต เป็นประเทศที่ค่อนข้างปลอดภัย อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน ภาษาราชการคือมาเลย์และอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มาเลย์ และอินเดีย ประเทศสิงคโปร์ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขทางพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขด้านการบริหาร ประชาชนสิงคโปร์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ชาวสิงคโปร์เป็นคนทำงานหนัก วิถีชีวิตค่อนข้างเร่งรีบ คนรุ่นใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ตรงต่อเวลา มีรสนิยมเพราะได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกเกือบทุกทาง แต่งตัวสบายๆ มีน้ำใจต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์


สถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์

วีซ่านักเรียนประเทศสิงคโปร์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์


สภาพอากาศและวลา

ประเทศสิงคโปร์มี 2 ฤดูคือ

  • ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือน มีนาคม – กันยายน
  • ฤดูฝน ช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามสภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนอบอ้าวและมีลมทะเลพัดตลอดปี เวลาในสิงคโปร์เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง 

เงินตรา

เงินสิงคโปร์มีหน่วยเป็นดอลล่าร์และเซ็นต์ โดยหนึ่งดอลล่าร์เท่ากับ 24-25 บาท หนึ่งดอลล่าร์มี 100 เซ็นต์ ธนบัตรใหญ่สุดคือ 10,000 เหรียญ

Singapore ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์, ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์, เรียนต่อ สิงคโปร์, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าสิงคโปร์, ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

ไฟฟ้า

ประเทศสิงคโปร์ใช้ไฟ 220 V เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่รูเสียบปลั๊กเป็นแบบมี 3 รู นักเรียนสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้และหาซื้อ Adaptor Plugs ตามร้านขายของใช้ทั่วไป จึงจะเอาปลั๊กจากไทยไปเสียบได้ ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

การนำอาหารเข้าประเทศสิงคโปร์

นักเรียนสามารถนำอาหารแห้งเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวมถึงอาหารกระป๋องเข้าไปได้ แต่ไม่ให้นำอาหารสดเข้าไป และห้ามนำหมากฝรั่งเข้าประเทศสิงคโปร์เด็ดขาด เพราะเป็นสิ่งผิดกฏหมาย

การเตรียมกระเป๋า

สายการบินส่วนใหญ่จะให้น้ำหนัก 20 kg. กระเป๋าเดินทางที่ใช้ควรมีลักษณะแข็งแรง กันกระแทกและทนต่อการโยนหรือกดทับ เอกสารสำคัญต่างๆเช่นพาสปอร์ต เงิน หนังสือตอบรับจากทางโรงเรียน ชื่อที่อยู่ของโรงเรียนและที่พัก เบอร์โทรศัพท์ต่างๆ ต้องใส่ไว้ในเป้หรือกระเป๋าติดตัวที่นำขึ้นเครื่อง

การคมนาคม

ระบบขนส่งมวลชนในสิงคโปร์ถือว่าดีมากมีให้เลือกทั้งรถเมล์, MRT, และแท็กซี่ ซึ่งระบบที่ได้รับความนิยมที่สุดคือรถไฟฟ้า MRT เพราะสะดวก รวดเร็วและไม่แพง

Singapore ข้อมูลประเทศสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์, ท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์, เรียนต่อ สิงคโปร์, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าสิงคโปร์, ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

 ควรไม่ควรในสิงคโปร์

  1. การเดินบนทางเดินหรือขึ้น-ลงบันไดเลื่อนต้องอยู่ฝั่งซ้ายเสมอ เว้นฝั่งขวาไว้สำหรับคนที่รีบมากๆ เดินแซงไปเท่านั้น
  2. ห้ามทานอาหารในรถไฟฟ้า MRT และในรถเมล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ $500 SGD
  3. การโดยสารรถไฟฟ้าต้องให้คนข้างในออกมาก่อน จากนั้นจึงจะเข้าไปได้
  4. สิงคโปร์เป็นเมืองที่สะอาด ดังนั้นห้ามทิ้งขยะเรี่ยราดตามที่สาธารณะ ให้ทิ้งลงในถังขยะที่จัดไว้ให้เท่านั้น
  5. คนสิงคโปร์จะมีมารยาทมาก การตะโกนเสียงดังหรือแซงคิวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง
  6. ตามกฎหมายสิงคโปร์ ผู้ถือวีซ่านักเรียนไม่สามารถทำงานได้ ยกเว้นแต่จะเป็นนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และสามารถทำได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  7. การข้ามถนนในสิงคโปร์ ต้องข้ามในที่ให้ข้ามเท่านั้นเช่น สะพานลอย ทางม้าลาย ทางข้ามใต้ดิน การข้ามถนนในที่ห้ามข้ามถือว่าผิดกฏหมาย
  • Advanced Search

Compare Listings