Your search results

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Posted by admin on November 17, 2015
0

เดอะเบสท์ ร่วมงาน “กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”


     ‪‎เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมงาน “กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เพื่อให้ความรู้และอัพเดทข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ แก่เข้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ข้อมูลการศึกษาต่อและยื่นวีซ่านักเรียนในต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และรวมถึงการให้บรรยาย เรื่อง การศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

     สำหรับหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการให้ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือโครงการต่างๆ ซึ่งเดอะเบสท์เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยคุณภาพและครบวงจร ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยคุณภาพและความประทับใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


 

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

 

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมแนะแนว

  • Advanced Search

Compare Listings