Your search results

คอร์สเรียน Conversation เดือนมิถุนายนนี้

คอร์สเรียน Basic Conversation‬ กลุ่มใหม่


เดอะเบสท์จะเปิดคอร์สเรียนสนทนา Conversation‬ กลุ่มใหม่

โดยจะเปิดสอนการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน Basic Conversation‬

เพื่อเป็นการสอนพื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เรียน 

ใครที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่เดอะเบสท์

“ภาษาอังกฤษ อย่าลังเลที่จะเรียน เรียนก่อน รู้ก่อน นำไปใช้ก่อน”


โปรโมชั้นเพิ่มเติมสุดพิเศษ ที่ทุกท่านสมมารถเลือกได้เรียนภาษาแม่โจ้
1. มา 4 จ่ายแค่ 3
2. เรียนภาษา เดือนละ 2,000 บาท ราคาที่ใครๆก็เรียนได้

“เรียนภาษาเรียนต่อต่างประเทศ นึกถึงเดอะเบสท์”

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้ เรียนภาษาแม่โจ้

เรียนภาษาแม่โจ้

  • Advanced Search

Compare Listings