Your search results

THE BEST @ Lampang เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดลำปาง

Posted by admin on September 1, 2015
0

เดอะเบสท์ เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดลำปาง


     เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เข้าพบหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดลำปาง เพื่อหารือในหัวข้อ การพัฒนาการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงเรื่องประสานงานการศึกษาต่อต่างประเทศของบุคลากรในสถาบันการศึกษาได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง โรงเรียนมัธยมศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

     นอกจากนี้ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ มีโครงการสร้างความร่วมมือสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั้งการอบรมให้ความรู้ แนะแนวการศึกษา จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ฯลฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการให้ทางศูนย์ฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือโครงการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อเรา


เดอะเบสท์ เข้าพบผู้บริหารสถาบันการศึกษา จังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมกับ อาจารย์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและฝ่ายแนะแนวของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เข้าพบอาจารย์ พิมพ์ณดา จารุบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมศึกษาลำปาง

พบอาจารย์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

เข้าพบ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

เข้าพบอาจารย์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

แนะแนวเรียนต่อ ลำปาง แนะแนวเรียนต่อ ลำปาง แนะแนวเรียนต่อ ลำปาง แนะแนวเรียนต่อ ลำปาง แนะแนวเรียนต่อ ลำปาง

  • Advanced Search

Compare Listings