Your search results

Accommodations

ที่พักนักเรียน ในต่างประเทศ : Accommodations


ที่พักนักเรียน ในต่างประเทศที่เป็นที่นิยมของนักเรียนในต่างประเทศมี 3 แบบ

1. Homestay หรือครอบครัวท้องถิ่น นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้ฝึกภาษากับเจ้าของบ้าน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของที่พักลักษณะนี้ นอกจากนั้น นักเรียนยังรู้สึกถึงความอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวอีกด้วย ครอบครัวท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะต้องผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยก่อนที่จะสามารถอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเข้ามาอยู่ได้ ผู้ปกครองจึงวางใจได้ระดับหนึ่งว่านักเรียนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ที่พักนักเรียน,ที่พักนักเรียนต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,หาที่พัก ต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนต่อ ต่างประเทศ,ทุนต่างประเทศ,ข้อมูลเรียนต่อเมืองนอกที่พักนักเรียน,ที่พักนักเรียนต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,หาที่พัก ต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนต่อ ต่างประเทศ,ทุนต่างประเทศ,ข้อมูลเรียนต่อเมืองนอก

2. Boarding House หรือ Student Hostel ซึ่งเป็นหอพักสำหรับ แต่ละหอพักจะมีผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ ชิดทั้งเรื่องการกินอยู่หลับนอนและการเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระเบียบ จะมีเพื่อนใหม่ ๆ และได้สนุกกับกิจกรรมที่ทางหอพักจัดให้กับนักเรียนมากมาย แต่ละหอพักจะมีกฏระเบียบของหอพักให้กับนักเรียนได้ทำตาม โดยปกติ นักเรียนที่มีอายุน้อยจะอยู่รวมกันห้องละหลาย ๆ คน เมื่อเรียนปีสุดท้ายก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ห้องเดี่ยวเพื่อเป็นการฝึกและเตรียมตัวให้คุ้นชินกับชีวิตนักเรียนในมหาวิทยาลัยในเบื้องหน้าอันใกล้

ที่พักนักเรียน,ที่พักนักเรียนต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,หาที่พัก ต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนต่อ ต่างประเทศ,ทุนต่างประเทศ,ข้อมูลเรียนต่อเมืองนอก ที่พักนักเรียน,ที่พักนักเรียนต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,หาที่พัก ต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนต่อ ต่างประเทศ,ทุนต่างประเทศ,ข้อมูลเรียนต่อเมืองนอก

3. Shared Apartment / House: การพักแบบนี้เป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติ สามารถหาเองได้ ราคาขึ้นอยู่กับ ความพอใจของนักเรียน ซึ่งราคาจะไม่แพง โดยส่วนมากนักเรียนจะมาอาศัยอยู่ในที่พักเดียวกับ ยิ่งอยู่ด้วยกัน เยอะราคาจะถูก อยู่ด้วยกันน้อยราคาก็จะแพงแต่ ถ้าอาศัยอยู่ในเมืองราคาที่พักจะแพงกว่าอยู่นอกเมือง ควรตรวจสอบ เรื่องสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนเข้าพัก

ที่พักนักเรียน,ที่พักนักเรียนต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,หาที่พัก ต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนต่อ ต่างประเทศ,ทุนต่างประเทศ,ข้อมูลเรียนต่อเมืองนอก ที่พักนักเรียน,ที่พักนักเรียนต่างประเทศ,เรียนต่อต่างประเทศ,หาที่พัก ต่างประเทศ,เรียนภาษาต่างประเทศ,เรียนต่อ ต่างประเทศ,ทุนต่างประเทศ,ข้อมูลเรียนต่อเมืองนอก

  • Advanced Search

Compare Listings