MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider
เรียนต่อแคนาดากับเครือโรงเรียน Vernon School District #22

15 กันยายน 2015 0 admin

Vernon School District


โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์หรือใช้เวลาเพียง 50 นาทีโดยเครื่องบิน

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมือง   ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

โรงเรียนในเครือและข้อมูลเบื้องต้น (สามารถเข้าชมเว็ปไซต์ในวงเล็บ)

จุดเด่นของสถาบัน

 •  โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น
 •  หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย
 •  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ
 •  การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม กับเพื่อนใหม่จากทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 •  ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1)
 •  มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
 •  หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 •  หลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •  พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
 •  หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
 •  หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 •  หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว
 •  พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล