Your search results

เรียนต่อปริญญาที่มหาวิทยาลัย Dublin City University กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

Dublin City University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ สร้างขึ้นในปี 1975 และในเดือนกันยายนปี 2016 มหาวิทยาลัย Dublin ได้รวมสถาบันการศึกษาในดับลินอีก 3 แห่ง ได้แก่ Church of Ireland College of Education, Mater Dei Institute of Education และ St Patrick’s College เข้าด้วยกัน และได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยของประเทศไอร์แลนด์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน และการวิจัยมากมาย รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ที่รายล้อมไปด้วยห้องสรรพสินค้า และร้านอาหารมากมาย 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย Dublin City University รอบรับนักเรียนมากกว่า 16,000 คน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ควบคู่กันไป พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดหางาน ตำแหน่งงาน การประกอบอาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการช่วยเหลือสำหรับคนพิการ ตลอดสำเร็จการศึกษา 

  • Advanced Search

Compare Listings