Your search results

เดอะเบสท์ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

Posted by admin on November 30, 2015
0

ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจากสถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย


คุณวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการ เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คุณช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ แก่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

ในปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะแก่การศึกษาต่ออันดับต้นๆ ของโลก ด้วยคุณภาพของการศึกษา การเรียนในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามและมีความปลอดภัยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ประกอบกับค่าครองชีพที่ไม่สูงมากสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทำให้ปัจจุบันนิวซีแลนด์กำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลก จึงเหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อในหลักสูตรคุณภาพในด้านต่างๆ ที่ได้มารตฐานสากล พร้อมยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการใช้ในชีวิจประจำวันอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศหรือสอบถามข้อมูลด้านการศึกษาอัพเดตล่าสุดของประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ผู้นำในการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยคุณภาพและครบวงจร ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับทุกท่านด้วยคุณภาพและความประทับใจ


ต้อนรับเจ้าหน้าที่ สถานทูตแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

  • Advanced Search

Compare Listings