Your search results

ขอแสดงความยินดี กับคุณแต้ว ที่ได้ไปเรียนต่อ ประเทศ ออสเตรเลีย

Posted by admin on December 1, 2017
0

ขอแสดงความยินดี กับคุณแต้ว ที่ได้ไปเรียนต่อ ประเทศ ออสเตรเลีย 


คุณแต้ว จาก มหาวิทยาลัยกรุงเท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้วางแผนไปเรียนภาษาอังกฤษกับทางเดอะเบสท์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้รองรับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดยคุณแต้ว ได้เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน Access Language Centre เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เดอะเบสท์ ก็ขอขอบคุณ คุณแต้ว ที่ได้ไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา และขอให้คุณแต้ว ประสบความสำเร็จในการเรียน และนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดกับการทำงานในอนาคตนะคะ เดอะเบสท์ ขอสัญญาว่าจะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี

สถาบัน ACCESS LANGUAGE CENTRE ได้ถูกก่อตั้ง ในปีคศ.1997 โดยมี ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองซิดนีย์ มีนักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติทั่วโลกมากกว่า 40 ประเทศ นักเรียนและผู้ปกครองต่างให้ความไว้วางใจในมาตรฐานของสถาบัน ACCESS LANGUAGE CENTRE ออสเตรเลีย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน : https://thebest-edu.com/access-language-centre/

คุณแต้ว เรียนต่อออสเตรเลีย คุณแต้ว เรียนต่อออสเตรเลีย คุณแต้ว เรียนต่อออสเตรเลีย คุณแต้ว เรียนต่อออสเตรเลีย คุณแต้ว เรียนต่อออสเตรเลีย คุณแต้ว เรียนต่อออสเตรเลีย

  • Advanced Search

Compare Listings