Your search results

เรียนต่อแคนาดา Work & Study ที่แคนาดากับ Greystone College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อแคนาดา Greystone College เรียนต่อต่างประเทศ


Greystone College เปิดทำการสอนสองแคมปัส คือที่เมืองโตรอนโต (Toronto) และ แวนคูเวอร์ (Vancouver) โรงเรียนอยู่ในเขตย่านธุรกิจของเมืองโตรอนโต โรงเรียนอยู่ในตึกที่สวยงามกลางเมือง ส่วนทีแวนคูเวอร์ โรงเรียนอยู่ใกล้กับทะเลและใจกลางเมือง ทำให้การเดินทางมาเรียนสะดวก โรงเรียนยังอยู่ใกล้ร้านอาหาร สถานบันเทิงและสวนอย่าง Stanley park ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์แล็บและฟรีอินเตอร์เน็ต เรียนต่อแคนาดา Greystone College เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อแคนาดา Greystone College เรียนต่อต่างประเทศ

  • เปิดทำการสอนสองแคมปัส คือที่เมืองโตรอนโต (Toronto) และ แวนคูเวอร์ (Vancouver)
  • สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งห้องคอมพิวเตอร์แล็บและฟรีอินเตอร์เน็ต
  • โรงเรียนตั้งอยู่ย่านใจกลางของเมืองใหญ่ ง่ายต่อการเดินทาง
  • นักเรียนที่จบจาก Greystone College เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล
  • ครูผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ความรู้อย่างเข้าถึงเรื่องที่นักเรียนต้องการเรียน

Official Website: https://www.ilsc.com/greystone-college

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings